BYDLENÍ

REKONSTRUKCE CHALUPY MYSLÍK

    Studie

 

2016

Team: Filip Musálek,

Investor: Soukromý

Status: ve výstavbě

,,Místní materiály, přehledná dispozice”

 

Team: Marieta Malíková, Filip Musálek, Vítězslav Nový, Jan Rolinc

Investor: město Zlín

Status: Soutěž

,,Návrh sleduje centrum Zlína z většího měřítka v kontextu celého města. Definuje možnost rozvoje
prostorů těsně přiléhajících k náměstí. Respektuje historickou stopu objektů okolo náměstí a nabízí
řešení nové zástavby, tak aby odpovídala současným požadavkům. Nové objekty svým měřítkem
respektují okolní zástavbu a je možné je stavět postupně podle aktuální potřeby. Do doby výstavby v
místě zůstává park. Na náměstí jsou použity kvalitní, trvanlivé materiály.”

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ

odměna

dvoufázová otevřená architektonicko-urbanistická projektová soutěž

 

2018

,,Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů, zejména s ruznými formami a úpravami omítky, která je pro stavebnictví ve střední Evropě typická. Návrh je odpovědí autora na otázku ,,normálního domu,, v centru města..”

ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ

diplomová práce

2018

Team: Filip Musálek

Investor: soukromý

Status: v realizaci

Venkovský dům ležící v centru obce Turkovice u Ondřejova byl v průběhu let necitlivě opravován. Koncept rekonstrukce vychází očištění a doplnění původních konstrukcí. Dům citlivě reaguje na okolní zástavbu prvky a materiály, které jsou v obci využívané. 
 

REKONSTRUKCE RD TURKOVICE

architektonická studie

2018

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Vítezslav Nový

Investor: město Krnov

Status: Soutěž

,,Návrh vychází z myšlenky obnovení zástavby v historickém centru města. Doplněné objemy bloků vracejí místu jeho měřítko a jasně definují ulice a veřejná prostranství. Každé se svým specifickým charakterem a vodním prvkem. Celým návrhem se line myšlenka jednoduché orientace a zapojení do širšího kontextu města.”

 

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ

dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž 

2018