ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ

diplomová práce

2018

,,Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů, zejména s ruznými formami a úpravami omítky, která je pro stavebnictví ve střední Evropě typická. Návrh je odpovědí autora na otázku ,,normálního domu,, v centru města..”

Axononometrie

Axononometrie

Situace

Situacia.png

Situace

Koncept_Důležité směry.png

Urbanistické osy a geometrie

Koncept_Funkce.png

Funkční náplň

Koncept_Výšky.png

Výšky římsy

Koncept_Doprava.png

Koncept dopravy

Koncept_Objemovky_Masarykova.png

Objemy polyfunkčního domu Masarykova

Koncept_Objemovky_Josefská.png

Objemy polyfunkčního domu Josefská

Axanometrie_Josefská.png
Axanometrie_Josefská_1.png

Rozložené axonometrie

Typické podlaží_Josefská.png

Typické podlaží objektu na ulici Masarykova

Typické podlaží_Josefská_3.png

Typické podlaží objektu na ulici Josefská 1

Typické podlaží_Josefská_2.png

Typické podlaží objektu na ulici Josefská 2

Řez_fasadou_100.png

Detail a řez fasádou na ulici Masarykova

Koncept osvětlení

Detail_Bilá 100.png

Detail a řez fasádou na ulici Josefská 1

Detail_Zelena 100.png

Detail a řez fasádou na ulici Josefská 2

1.png

Vizualizace z ulice Josefská

2.png

Vizualizace průhledu na Římské náměstí

3.png

Vizualizace interié

4.png

Vizualizace z ulice Masarykova