Axononometrie

Axononometrie

Situace

Situace

Urbanistické osy a geometrie

Funkční náplň

Výšky římsy

Koncept dopravy

Objemy polyfunkčního domu Masarykova

Objemy polyfunkčního domu Josefská

Rozložené axonometrie

Typické podlaží objektu na ulici Masarykova

Typické podlaží objektu na ulici Josefská 1

Typické podlaží objektu na ulici Josefská 2

Detail a řez fasádou na ulici Masarykova

Koncept osvětlení

Detail a řez fasádou na ulici Josefská 1

Detail a řez fasádou na ulici Josefská 2

Vizualizace z ulice Josefská

Vizualizace průhledu na Římské náměstí

Vizualizace interié

Vizualizace z ulice Masarykova

© 2019 v Brně