SPOLKOVÝ DŮM V HORAŽĎOVICÍCH

dvoufázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

2.místo

2019

Team: Linda Boušková, Filip Musálek, Jan Kubát

Spolupráce: JIKA-CZ, Zdenko Malík

Investor: město Horažďovice

Status: Soutěž

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina).  Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

 

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

Axononometrie

Axononometrie

L_situ_500.png

Situace

det_přechod2.png
DET_1_50_atrium.png
DET_1_50_socha2.png

Detaily povrchů

Axonometrie_Rozložená.png

Rozložená axonometrie

zakres_ex_3.png

Vizualizace vstupu

zakres_ex_1.png

Pohled na nároží

pohled 4.png

Pohled na vstup

det_1_50.png

Detail fasády

A_Axonometrie_Typický_den.png

Typický den

A Axonometrie_Andersen.png

Noc s andersenem a letní kino

A Axonometrie_Tanec.png

Taneční večer a divadelní představení

zakres_int_1.png

Vizualizace knihovny

zakres_INT_2.png

Průhled atriem na věž kostela

zakres_in_3.png

Letní kino v atriu

zakres_ex_2.png

Pohled na Červenou bránu

zakres_ex_4_oranž.png

Pohled na sochu sv. Josefa