Axononometrie

Axononometrie

Situace

Detaily povrchů

Rozložená axonometrie

Vizualizace vstupu

Pohled na nároží

Pohled na vstup

Detail fasády

Typický den

Noc s andersenem a letní kino

Taneční večer a divadelní představení

Vizualizace knihovny

Průhled atriem na věž kostela

Letní kino v atriu

Pohled na Červenou bránu

Pohled na sochu sv. Josefa

© 2019 v Brně