Axononometrie

Situace

Kompozice

Koncept dopravy

Koncept vegetace

Scénář využití - léto

Scénář využití - zima

Půdorysy 1. a 2. NP

Řez

Vizualizace návsi

Vizualizace velkého sálu

Vizualizace zastávka MHD

Vizualizace zadního vstupu

© 2019 v Brně