NOVÁ STARÁ HASIČKA

architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh

 

2019

Team: Rastislav Balog, Karol Langner, Jan Kozák, Filip Musálek

Investor: městská část Brno - Komín

Status: Soutěž

,,Navrhovaný objekt nahrazuje historickou budovu hasičky v její původní stopě. Udržuje urbanisticky jasné vymezení návsi. Nová Hasička je centrem vzdělání, kultury a zábavy, ve kterém se míchají různorodé provozy, které se vzájemně doplňují a proměňují během dne. Nový objekt obohacuje místo o celé přízemní podlaží, kterým je možné náves rozšířit. Posuvná stěna nabízí variabilitu ve využití druhého nadzemního podlaží. V interiéru i exteriéru je kladen důraz na tradiční a trvanlivé materiály.”

Axononometrie

191921_SIT.png

Situace

Velká_axanometrie_urbanisticka_kompozice

Kompozice

Velká_axanometrie_doprava.png

Koncept dopravy

Velká_axanometrie_vegetace.png

Koncept vegetace

Axanometrie_rozložená_léto.png

Scénář využití - léto

Axanometrie_rozložená_Zima.png

Scénář využití - zima

Půdorysy.png

Půdorysy 1. a 2. NP

Řez.png

Řez

22.png

Vizualizace návsi

11.png

Vizualizace velkého sálu

33.png

Vizualizace zastávka MHD

Vizualizace zadního vstupu