HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ

dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž 

2018

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Filip Musálek, Vítezslav Nový

Investor: město Krnov

Status: Soutěž

,,Návrh vychází z myšlenky obnovení zástavby v historickém centru města. Doplněné objemy bloků vracejí místu jeho měřítko a jasně definují ulice a veřejná prostranství. Každé se svým specifickým charakterem a vodním prvkem. Celým návrhem se line myšlenka jednoduché orientace a zapojení do širšího kontextu města.”

Axononometrie

SITU_OPR.jpg

Situace

hlavni_vizu_OPRV.jpg

Vizualizace hlavního náměstí

OD KOS.jpg

Vizualizace západního bloku

NARO_1.jpg

Vizualizace východního bloku

PARK.jpg

Vizualizace parku

PTA_OPR kopie.png

Ptačí pohled