Axononometrie

Stavba

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Řez

Řez

Pohled západní

Pohled jižní

Pohled východní

© 2019 v Brně