SPOLKOVÝ DŮM V HORAŽĎOVICÍCH

jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

2.místo

2019

Team: Linda Boušková, Filip Musálek, Jan Kubát

Spolupráce: JIKA-CZ, Zdenko Malik

Investor: město Horažďovice

Status: Soutěž

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina).  Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

 

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

OBČANSKÉ STAVBY

NOVÁ STARÁ HASIČKA

architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh

 

2019

 

Team: Rastislav Balog, Karol Langner, Jan Kozák, Filip Musálek

Investor: městská část Brno - Komín

Status: Soutěž

,,Navrhovaný objekt nahrazuje historickou budovu hasičky v její původní stopě. Udržuje urbanisticky jasné vymezení návsi. Nová Hasička je centrem vzdělání, kultury a zábavy, ve kterém se míchají různorodé provozy, které se vzájemně doplňují a proměňují během dne. Nový objekt obohacuje místo o celé přízemní podlaží, kterým je možné náves rozšířit. Posuvná stěna nabízí variabilitu ve využití druhého nadzemního podlaží. V interiéru i exteriéru je kladen důraz na tradiční a trvanlivé materiály.”

    

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Marieta Malíková, Filip Musálek, Filip Zlámal, Tomáš Zlámal

Investor: Ivanovice

Status: Soutěž

,,Návrh čerpá z historické podoby návsi a znovu vymezuje její západní hranu. Nové společenské centrum je umístěno právě na hraně tohoto středu obce. Nově navržené objekty navazují svou formou, měřítkem a použitými materiály na tradiční domy v Ivanovicích a zároveň jsou doplněny současnými detaily.  Nové objekty se stanou součástí každodenního života občanů a vytvoří podmínky pro pořádání velkých společenských akcí. Celým návrhem se vine důraz na funkčnost, úspornost a variabilitu jednotlivých prostorů.”

OBECNÍ AREÁL BRNO­ IVANOVICE

    Soutěž

 

2018