JIŘÍHO NÁMĚSTÍ V PODĚBRADECH

3.místo

    jednokolová veřejná architektonicko-urbanistická ideová soutěž

 

2016

Team: Linda Boušková, David Mikulášek, Filip Musálek, Martin Valíček

Investor: město Poděbrady

Status: Soutěž

,,Návrh je založen na sjednocení, dnes roztříštěného náměstí a jeho propojení s řekou Labe.”

Axononometrie

Axononometrie

Situace.png

Situace

Schéma_současný stav_zápory.png

Slabé místa území

Současný stav_Potencial.png

Potenciály území

Současný stav_Osy.png

Urbanistické osy

Schéma_návrh_faze.png

Koncept etapizace

Schéma_návrh_doprava.png

Koncept dopravy

Schéma_návrh_zelen.png

Koncept vegetace

Detail.png

Detail dlažby