Axononometrie

Axononometrie

Situace

Slabé místa území

Potenciály území

Urbanistické osy a geometrie

Koncept dopravy

Koncept vegetace

Změny úrovní terénu

Koncept dlažby

Řez územím

Koncept osvětlení

© 2019 v Brně