Axononometrie

Axononometrie

Situace

Koncept

Půdorys 1.NP

Řez

Pohled východní

Perspektiva vstupu

© 2019 v Brně