Axononometrie

Axononometrie

Situace

Slabé místa území

Potenciály území

Urbanistické osy a geometrie

Koncept etapizace

Koncept dopravy

Koncept dláždění

Koncept dlažby

Detail dlažby u kostela

Koncept vegetace

Vizualizace z věže kostela

Vizualizace prostoru u kostela

Koncept osvětlení

© 2019 v Brně