VEŘEJNÉ PROSTORY

celkova_fin_cad_1_edited.png

 

Team: Linda Boušková, David Helešic, Filip Musálek, Norbert Obršál, Lydie Šušlíková

Investor: město Česká Lípa

Status: Soutěž

,,Návrh vychází z historického vývoje náměstí, jeho pozice v blízkosti náměstí T.G. Masaryka a současných potřeb. Škroupovo náměstí vnímáme jako protiváhu otevřenému kamennému Masarykovu náměstí. Prostor náměstí navrhujeme jako funkční celek s třemi odlišnými charaktery. Centrální prostor vhodný pro pořádání trhů s abstrahovaným kostelem, který je na západní straně doplněný příjemným prostorem pod korunami stromů. Po obvodu náměstí je vytvořen prostor pro zahrádky kaváren, vináren a restaurací.”

ŠKROUPOVO NÁMĚSTÍ ČESKÁ LÍPA

jednofázová otevřená projektová architektonicko - krajinářská soutěž o návrh

1.místo

 

2020

SPOLKOVÝ DŮM V HORAŽĎOVICÍCH

jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

2.místo

2019

Team: Linda Boušková, Filip Musálek, Jan Kubát

Spolupráce: JIKA-CZ, Zdenko Malik

Investor: město Horažďovice

Status: Soutěž

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina).  Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

 

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

SPOLKOVÝ DŮM V HORAŽĎOVICÍCH

jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

2.místo

2019

Team: Linda Boušková, Filip Musálek, Jan Kubát

Spolupráce: JIKA-CZ, Zdenko Malik

Investor: město Horažďovice

Status: Soutěž

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina).  Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

 

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

NOVÁ STARÁ HASIČKA

architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh

 

2019

 

Team: Rastislav Balog, Karol Langner, Jan Kozák, Filip Musálek

Investor: městská část Brno - Komín

Status: Soutěž

,,Navrhovaný objekt nahrazuje historickou budovu hasičky v její původní stopě. Udržuje urbanisticky jasné vymezení návsi. Nová Hasička je centrem vzdělání, kultury a zábavy, ve kterém se míchají různorodé provozy, které se vzájemně doplňují a proměňují během dne. Nový objekt obohacuje místo o celé přízemní podlaží, kterým je možné náves rozšířit. Posuvná stěna nabízí variabilitu ve využití druhého nadzemního podlaží. V interiéru i exteriéru je kladen důraz na tradiční a trvanlivé materiály.”

    

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Marieta Malíková, Filip Musálek, Filip Zlámal, Tomáš Zlámal

Investor: Ivanovice

Status: Soutěž

,,Návrh čerpá z historické podoby návsi a znovu vymezuje její západní hranu. Nové společenské centrum je umístěno právě na hraně tohoto středu obce. Nově navržené objekty navazují svou formou, měřítkem a použitými materiály na tradiční domy v Ivanovicích a zároveň jsou doplněny současnými detaily.  Nové objekty se stanou součástí každodenního života občanů a vytvoří podmínky pro pořádání velkých společenských akcí. Celým návrhem se vine důraz na funkčnost, úspornost a variabilitu jednotlivých prostorů.”

OBECNÍ AREÁL BRNO­ IVANOVICE

jednofázová otevřená  projektová architektonická soutěž

 

2018

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Filip Musálek, Vítezslav Nový

Investor: město Krnov

Status: Soutěž

,,Návrh vychází z myšlenky obnovení zástavby v historickém centru města. Doplněné objemy bloků vracejí místu jeho měřítko a jasně definují ulice a veřejná prostranství. Každé se svým specifickým charakterem a vodním prvkem. Celým návrhem se line myšlenka jednoduché orientace a zapojení do širšího kontextu města.”

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ

dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž 

2018

Team: Linda Boušková, Jan Kozák, Filip Musálek, Vítězslav Nový

Investor: město Lázně Bělohrad

Status: Soutěž

,,Návrhu vychází z jemných zásahů ve veřejném prostoru a z hledání soudobého výrazu moderní městské instituce. Nový objekt městského úřadu vychází z proporcí původního domu. Dům jako solitér vytváří v čele náměstí přirozenou dominantu příslušící významuobčanské stavby. Náměstí přirozeně pokračuje do interiéru úřadu. Samotný objekt je uspořádán s důrazem na přehlednost a transparentnost. Centrem kompaktního domu je prosvětlené atrium. Celý návrh vychází ze soudobého použití tradičních a trvanlivých materiálů s důrazem na detail. Není třeba velkých gest.”

NOVÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD A ÚPRAVA OKOLÍ VE MĚSTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD

jednofázová otevřená  projektová architektonická soutěž

2017

Team: Filip Musálek, R. Ema Pavlovská, Martin Sazama

Investor: město Ostrava

Status: Soutěž

,,Návrh se pokouší s pokorou navazovat na již vzniklé části města a zároveň vtisknout jednotlivým prostorům kolem katedrály specifické charaktery a přidat další střípek do mozaiky centra Ostravy.”

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA V OSTRAVĚ

odměna

otevřená jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY V BRNĚ

 jednofázová projektová mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž

odměna

2017

Team: Linda Boušková, Filip Musálek, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Michal Dvořák, Petr Hrlička, Pavla Janečková, Petra Pavlátová

Investor: město Brno

Status: Soutěž

,,Řeka spojením města a přírody. Řeka prostorem pro pohyb i střetávání. Řeka symbiózou vody a života. Říční brno a Brněnská řeka - dvě části, dva odlišné světy natahující se k sobě. Lesy pronikající do centra města s sebou nesou přírodní měkkost. Historické město se natahuje k řece a kultivuje její prostor.”

Team: Linda Boušková, David Mikulášek, Filip Musálek

Investor: město Velké Meziříčí

Status: Soutěž

,,Cílem je podpořit všechna pozitiva současného stavu náměstí, očistit historické stopy, zdůraznit je jemnými náznaky a přidat stopy současné.”

NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

1.místo

2016

    

 

Team: Linda Boušková, David Mikulášek, Filip Musálek, Martin Valíček

Investor: město Poděbrady

Status: Soutěž

,,Návrh je založen na sjednocení, dnes roztříštěného náměstí a jeho propojení s řekou Labe.”

JIŘÍHO NÁMĚSTÍ V PODĚBRADECH

3.místo

    jednokolová veřejná architektonicko-urbanistická ideová soutěž

 

2016

NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH

2.místo

    projektová, urbanisticko-architektonická, veřejná jednokolová soutěž

 

2015

Team: Linda Boušková, David Mikulášek, Filip Musálek

Investor: město Řevnice

Status: Soutěž

,,Návrh hledá ideální kombinaci návsi a náměstí. Vychází z historické podoby náměstí a přizpůsobuje ho současným požadavkům.”